Digitale Business

Business is IT en IT is Business

In hoog tempo worden we geraakt door disruptie. Kunnen we dit bijhouden?

Veel ondernemers maken met succes gebruik van mogelijkheden die disruptieve technologie biedt. Zij spelen in op veranderingen in customer expectation en gedrag met nieuwe business modellen. Zij transformeren producten en diensten naar digitale varianten die op platforms aangeboden worden. Dit noemen we digitalisering van business en is een onontkoombare ontwikkeling. We spreken over het ontstaan van de platformeconomie. Daarbij wordt slim gebruik gemaakt van middelen uit het ecosysteem. Ondernemers realiseren daarmee versnelling van groei en van innovatie naar cash. Daarentegen worstelen ook veel bedrijven met de toenemende digitalisering van de business en het tempo van veranderingen. Dit zet vaak spanning op beschikbare eigen IT capabilities (kennis, middelen en kapitaal) en wensen om plannen te kunnen verwezenlijken en doelen te halen. Onder het thema Digitale Business helpen wij bedrijven met het toepassen van platform business en met het overbruggen van genoemde kloof met behulp van nearshore software ontwikkeling.

  • Wat is de impact?
  • Hoe pak ik kansen?
  • Hoe word en blijf ik agile?

Onze services

Platform Business

Bedrijven moeten zich nu bezinnen op de vraag hoe zij hun producten en diensten gaan afzetten in een wereld van digitale business en genetwerkte markten. Ondernemen in deze wereld op basis van het platform business concept biedt fascinerende mogelijkheden. Het ligt aan de basis van talloze succesvolle bedrijven die vaak als game changer in hun industrie acteren. Iedere onderneming, ongeacht omvang en type business, kan overgaan op platform business. Wij helpen klanten bij het ontdekken van mogelijkheden, strategievorming en het ontwikkelen en toepassen van platform business.

Nearshore Software Ontwikkeling

Bottom line zorgen wij ervoor dat bedrijven geen business opportunities missen en invulling kunnen geven aan de continu veranderende behoeften. We leveren daartoe de juiste software ontwikkel capaciteit en competenties. Onze teams hebben ervaring met new business en innovatie, het ontwikkelen van de juiste user experience, met start en scale ups en brengen een entrepreneurial mindset mee. Het benutten van onze software capabilities in samenwerking met het eigen core team heeft positieve impact op business groei, innovatievermogen en beschikbaar werkkapitaal. Wij adviseren u over de mogelijkheden en engagement modellen.

Werken met platform business

WORKSHOP
De workshop sluit aan bij uw bedrijfssituatie. Met de opgedane kennis bent u in staat om sneller en effectiever een begin te maken met platform business.
Informeer naar de workshop
Platform business biedt bedrijven grote kansen op groei. Laat u inspireren door cases en opdrachten. Krijg inzicht in wat platform business inhoudt. Ontdek de mogelijkheden en pas deze toe.

Wilt u meer weten?

Stuur ons uw vraag