Resultaatgericht Ondernemen

Wat wij doen

Onze dienstverlening
Werken met platforms

Discap is mede oprichter van Business21 dat klanten helpt om op basis van platforms te werken. Een omgeving waarin op een slimme manier middelen en kennis wordt gecombineerd om samen met stakeholders resultaat te maken. Platforms kunnen spectaculair bijdragen aan verbeteringen van bedrijfsprestaties. Dit is de specialiteit van Business21.

Business Development

Wij maken samen met u nieuwe business initiatieven succesvol. Voor een markt of specifieke klant. Onze zogenaamde “full cycle business development aanpak” werkt met duidelijke milestones. Daarbij worden uitkomsten direct vertaald in acties. Handson en geen dikke plannen. De focus is om snel en effectief van idee naar omzet en groei te werken.

Directie, DGA , ZP’ers

Wij ondersteunen DGA’s, directie, management en ZP’ers en lossen knelpunten op die er toe doen. Dit kan met tijdelijke inzet, op projectbasis of coachend . De focus ligt op de verbeteren van prestaties, productiviteit en het beheersen van risico’s. Daartoe kijken wij eerst of, met name commercieel, de juiste dingen gedaan worden.

Over ons

Voortdurend in wording zijn als antwoord op dynamiek

Vernieuwend ondernemen zit in ons DNA. De huidige diensten zijn ontstaan door zelf op tijd te vernieuwen. Door het monitoren en interpreteren van boven- en ondergrondse veranderingen. Door te luisteren naar en praten met klanten, partners en thoughtleaders. Een nieuwe business realiteit heeft voor iedere klant of project een andere betekenis. We beschikken over kennis en ervaring om die betekenis te herkennen, te interpreteren en te gebruiken.

  • Wees transparant
  • Sta open
  • Geef vertrouwen
  • Blijf bewegen

Inspiratie uit Cobra

COBRA groep stond voor "vernieuwen en verder ontwikkelen" als reactie op de traditionele en starre manier van kunst maken.

Contact ons